DARY

Biblioteka pozyskuje książki między innymi z wpływów w formie darów, które w istotny sposób kształtują księgozbiór biblioteki, wzbogacając go niejednokrotnie o pozycje, których pozyskanie w drodze zakupu czy wymiany jest niemożliwe - chociażby ze względu na wyczerpanie nakładu lub wczesne lata wydania. Każdy ma możliwość ofiarowania książek lub czasopism.

Aktualnie najbardziej potrzebne, ze względu na przekształcenie gimnazjum na szkołę podstawową są książki dla najmłodszych, których obecnie jeszcze nie posiadamy. Dlatego też utworzyliśmy akcję "Książka dla dzieci".

Serdecznie dziękujemy za każde Państwa dary.


ZASADY PRZYJMOWANIA DARÓW
1. Przyjmowaniem egzemplarzy zajmuje się dyżurny bibliotekarz.
2. Dary przyjmowane są zarówno od osób prywatny, jak również instytucji.
3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.
4. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane innym bibliotekom, sprzedane (uzyskany dochód zostanie przeznaczony na potrzeby biblioteki) lub oddane bezpłatnie czytelnikom w ramach bookcrossingu.
5. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.
6. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.
7. Wszelkie pytania prosimy kierować osobiście w bibliotece, bądź mailowo m.kieliszewska@dobregimnazjum.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz