piątek, 21 lutego 2020

ZABAWY W CHOWANEGO, CZYLI ZAJĘCIA Z KODOWANIA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

21 lutego odbyły się w szkole zajęcia dla klas Nauczania Zintegrowanego w ramach projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog,


 "Zaprogramuj Przyszłość” to projekt, dzięki któremu w pierwszej edycji 18 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nauczyło się podstaw programowania i rozwinęło umiejętności cyfrowe w praktyce. Druga edycja programu jest organizowana przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (dawniej Mistrzowie Kodowania) – lidera projektu oraz Politechnikę Łódzką – partnera. Projekt jest finansowany w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej do włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. To odpowiedź na wciąż rosnącą potrzebę wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych z nauką programowania na czele. W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki biorą udział w kompleksowym szkoleniu, rozwijają swoje umiejętności i prowadzą zajęcia dla dzieci przy wsparciu wyspecjalizowanych mentorów i mentorek. Ponadto każda ze szkół biorących udział w projekcie zostaje wyposażona w nowoczesny sprzęt przeznaczony do nauki programowania.
Biblioteka włączyła się w ten projekt udostępniając przestrzeń biblioteki do działań związanych z kodowaniem. Uczniowie według obrazkowego alfabetu odkodowywali wylosowane tytuły książek, a następnie, korzystając ze wskazówek, musieli odnaleźć te książki na półkach bibliotecznych.

Uczniowie zostali uświadomieni, że również w bibliotece kodowanie ma wielkie zastosowanie i ułatwia pracę nauczycielowi-bibliotekarzowi poprzez oklejanie książek kodami kreskowymi i korzystanie z czytnika kodów.


Informacja na temat projektu ze strony: https://cyfrowydialog.pl

ZAPRASZAM DO RELACJI ZDJĘCIOWEJ:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza